Проект FRESH AND GREEN (Свежо и зелено)

bgr_pg-wrppr

Заведение за хранене за бездомни и хора в нужда

Началото на проект FRESH AND GREEN (Свежо и зелено) искаме да поставим с откриването на едно заведение за хранене, което да развием до печелившо и устойчиво място, където бездомни и хора в нужда да получават топла храна. На по-късен етап, амбицията ни е да създадем верига от заведения в цялата страна и да успеем да организираме дом за бездомни хора, където те да получат адекватни грижи.

Оперативният план за изпълнението на проекта е разделен основно на два етапа. Първият етап завършихме чрез създаването на търговско дружество от страна на Фондацията, което носи името “FRESH AND GREEN”. Да наемем помещения, в които да изградим ресторантите, да ги обзаведем и да закупим специализирано оборудване. Така ще осигурим работа на хора. Изградихме цялостна стратегия за функционирането на заведението, насочена към пълна прозрачност и работа изцяло в полза на обществото.

Защо Fresh and Green?

Избрахме Fresh and Green (“Свежо и зелено”) за име на проекта, защото тези думи в най-голяма степен символизират същността на проекта – използването на екологично чиста храна и материали.

Съставките, които ще използваме за приготвянето на всички ястия в кухнята, ще подбираме от българските села, където техният произход е доказано чист. Планираме да организираме земеделските производители в кооперация, където те доставят само пресни продукти за кухнята на заведението, а останалата продукция да се разпределя за местния пазар. Така, от една страна, клиентите на ресторанта могат не само да ядат качествена храна, но и да подпомагат българските земеделски производители от селските райони чрез консумацията си. Получените приходи, от друга страна, са още един поток от приходи, който заведението ще използва за подпомагане на нуждаещите се. Когато броят на членовете на кооперациите се увеличи, ще проучим възможностите за продажба на продукцията им и извън границите на страната.

Още от самото си създаване, заведението Fresh and Green ще използва изцяло екологично чисто оборудване, което включва чаши, опаковки, чинии и други биоразградими изделия. Това не е псевдоекологичен ресторант, а по-скоро приятелска общност, която е реално загрижена за околната среда и здравето на хората. Fresh and Green ще провежда множество зелени кампании за защита и опазване на природата и популяризиране на марката. Целият ни екип споделя идеята, че грижата за чиста околна среда е грижа за бъдещето, затова и “зеленото” като концепция е в основата на проекта ни.

Социална ангажираност на Fresh and Green

Социалната ангажираност на Fresh and Green включва и партньорска работа с Бюрото по труда за намаляване на младежката безработица. Ще дадем възможност на безработни млади хора без или с малък професионален опит да се обучават и специализират в областта на ресторантьорството и кулинарното изкуство, като за известен период от време работят в заведението.

За целта ще изградим квалификационна програма, която включва краткосрочно назначаване на младежи за следните професии: главни готвачи, кулинари, сервитьори, мениджъри, продавачи, счетоводители, фермери и други, обвързани с дейността на ресторанта.

По този начин те натрупват ценен професионален опит, който се изисква от повечето работодатели при кандидатстване на работа, заедно с препоръка от Fresh and Green. Част от финансирането за заплатите на персонала се поема от Бюрото по труда.