Осинови човек

Осинови човек

Благотворителна инициатива, част от проект FRESH AND GREEN на фондация Мисия Възстановяване

Благотворителната инициатива Осинови човек, като част от проект FRESH AND GREEN на фондация Мисия Възстановяване, възникна от редица социално-икономически фактори и благодарение на хора, готови да помогнат безкористно.

Настоящата икономическа обстановка в България е тежка и, за съжаление, броят на бездомните хора нараства, а в много от сиропиталищата не достига храна или качеството ѝ не е подходящо за децата.

Затова Fresh and Green организира инициативата Осинови човек, която дава възможност на спонсори да участват със сума, необходима за изхранването на определен човек в продължение на един месец. F & G се ангажираме с предоставянето на храна за “осиновените хора” по различни начини.

Чрез реализирането на инициативата Осинови човек, FRESH AND GREEN допринася за положителната промяна в живота на много хора – чрез по-добра храна, грижа и заинтересованост за тяхното състояние.

Обществените заведения “F & G” променят живота на хората!