Какво е социално-стопанска инициатива?

green2

Организация, която прилага търговски стратегии за подобряване на благосъстоянието

Социално предприятие е организация, която прилага търговски стратегии за максимално подобряване на човешкото и екологично благосъстояние, а не максимизиране на печалбите за външни акционери. Социалните предприятия могат да бъдат структурирани както с нестопанска, така и със стопанска цел, могат да бъдат организирани под формата на кооперация, взаимоспомагателна организация, социален бизнес, фондация или благотворителна организация.

За много търговски предприятия се счита, че притежават социални цели, но ангажираността към тези цели е мотивирана от разбирането, че такъв ангажимент в крайна сметка ще бъде в интерес на предприятието. Социалните предприятия се различават по това, че целят да реализират своите социални и екологични цели, а не само да предлагат финансова изгода за инвеститорите си. Терминът “социално предприятие” има смесено и спорно определение. В САЩ терминът се свързва с “да правиш благотворителност, докато правиш търговия”, а не “правиш благотворителност, докато правиш търговия”. В други страни има много по-силен акцент върху организирането на общността, демократичния контрол над капитала и взаимните принципи, а не върху благотворителността.

През последните години се наблюдава нарастване на концепцията за социалните предприятия. Целта е пряко преследване на социална отговорност или набиране на средства за благотворителни проекти.

Много предприемачи, които имат за цел само печалба от предприятието си, могат да направят благотворителни жестове чрез него, приемайки определени загуби в този процес. А социалните предприятия са обособени чрез прозрачни доказателства, че техните социални цели са първични, а печалбите – вторични.

Публикувано в Блог на проект Fresh and Green.