В помощ на социално слаби хора – Фондация Mission Restoration

mission-restoration-logo

Социално предприемачество и инициативи за помощ на социално слаби хора

Фондация Mission Restoration (Мисия Възстановяване) развива регионални, национални и международни инициативи за помощ на социално слаби хора, сираци и бездомни хора. Наблягаме на социалното предприемачество и прилагаме търговски стратегии, които целят не печалби за външни акционери, а максимално подобряване на човешкото благосъстояние. Водим се изцяло от добри намерения и честност, а основните ни цели са свързани с намаляване на бедността в България, подобряване условията на труд, насърчаване на устойчивото селско стопанство и повишаване на заинтересоваността на обществото към изпадналите в нужда хора.

С какво Фондация Mission Restoration е помогнала досега?

Вече години наред Фондация Мисия Възстановяване периодично подпомагаме множество семейства, отделни личности, домове за сираци в град Смолян, Широка Лъка, село Стойките, приютът за деца на Отец Иван в Нови хан, църкви, бездомни хора, виетнамските общежития и приюта за временно настаняване на хора в София. Осигуряваме хранителни провизии за градове и села в Северозападна България и хранителни стоки за нуждаещи се от град Габрово.

Mission Restoration е и съорганизатор на общобалкански срещи с представители на отделните балкански страни и работи активно за примирителен диалог между тях в полза на мира и благополучието на хората.

За няколко години дейността на Фондацията се разпростира в повече от 82 населени места в цялата страна, а общият брой на участниците надхвърля 100 000 души.

Научете повече от сайта на Фондация Mission Restoration »